مجیدشکوری زیناب

@majidshakori_zinab

همیشه اونیکه👈💔میخوای نمیشه👏👈😢 . .... ..jojitsu(دفاع شخصی کار)Tehran city👉🎂72.8.26


 • 8 days ago
  هیچ چیز آدم را انقد نمیسوزاند💔👫که اطرافیانت بگویند اگر دوستت داشت نمرفت😳
  798
 • about 1 month ago
  محکووووووم ب 👈👈👈👈👈👈(((ghatl ))آخه امشب💔تودلم😔یه نفرو🔫😢کشتم.😠😩🏃🏃🏃🏃🏃🏃
  1706
 • about 1 month ago
  طریقه کاسنسز گردن با پا...👍👎
  12211
 • about 1 month ago
  بعد از یه تمرین سخت (فایتر شجاع)
  15211
 • about 2 months ago
  چقد.++++++++خخخخخ😉😙😛
  1736
 • about 2 months ago
  تمرین کانسز گردن (کامنت لطفا)
  1257
 • 2 months ago
  واقعا تولدمه .....پس چرا کسی تبریک نمیگه😣😣😣
  13832
 • 2 months ago
  تمرین های سخت شوت بک و برگردون تو باشگاه دفاع شخصی (لطفا کامنت)😉
  993
 • 3 months ago
  یه روز خوب توباشگاه
  13911
 • 3 months ago
  mano..refigham
  1943
 • 3 months ago
  بیاد 13سال پیش
  1345
 • 3 months ago
  تمرین مشت ناگهانی حریف....
  1264