❤جرم من عشق ب ایران است❤

@hamid.cyrus

🔵بافیلترشکن واردشو نداشتی دایرکت بگو🔵 ✌ایرانمان را پس میگیریم✌ 🔴اگر ب هر دلیلی با افکار عقاید من مشکل داری وارد پیج نشو🔴 اینجام فیلترشکن هست👇👇


    This account is marked as private