@_trangg.ham_

vạn sự tùy duyên ❤❤❤❤❤


 • 4 days ago
  终于等到你 😝😝😝😝
  90
 • 13 days ago
  trên trời có hàng vạn vì sao chỉ cần xem hiểu một ngôi sao là đủ rồi cô nương dưới trần gian có hàng vạn cô chỉ cần yêu một người là đủ rồi.....
  130
 • 17 days ago
  Happy new year 🎉🎉🎉🎉🎉
  160
 • 20 days ago
  Làm người mạnh mẽ nhất 💪💪💪💪💪💪
  233
 • 25 days ago
  Cần bình yên.....
  150
 • 28 days ago
  Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga.... có người đi có người đến ❤❤❤❤❤
  180
 • about 1 month ago
  原来你是我最想留住的幸运
  240
 • 2 months ago
  150
 • 3 months ago
  mong 20-10 năm sau a sẽ xuất hiện....❤❤❤❤
  191
 • 4 months ago
  사랑해 ❤❤❤❤❤❤
  110
 • 5 months ago
  150
 • 5 months ago
  Trách ai bây giờ.....
  182