عبداله خورشیدی

@_1973415

شادزندگی کنیم.


 • about 2 hours ago
  140
 • about 9 hours ago
  270
 • 1 day ago
  281
 • 1 day ago
  اراده طبیعت.
  240
 • 2 days ago
  320
 • 2 days ago
  کارمونوجدی بگیریم.
  360
 • 3 days ago
  391
 • 3 days ago
  پاجی در۲فصل
  280
 • 4 days ago
  هجوم پرندگان وحشی به محل دپو زباله وانتقال آلودگی به اطراف
  171
 • 4 days ago
  حیف که قدراین سفره بیکران رونمی دونیم.وبا سهل انگاری وبیخیالی سهمی برا آیندباقی نمیذاریم. طبیعت تورو خدامارو ببخش.
  210
 • 4 days ago
  طبیعت مازندران رو پاس بداریم.اگه زباله نمیریختیم تصویر فوق شاید زیباتراز هرجای دیگه توی دنیاباشه،شایدهم پس زمینه ویندوز رایانه هاتون.
  160
 • 4 days ago
  170